všechny různé citáty co se mi líbí

29. srpen 2011 | 07.35 |
› 

MODLITBA

Krédo těch, kdo zažili utrpení

Prosil jsem Boha o sílu, abych něčeho dosáhl

Učinil mě slabým, abych se mohl učit skromně poslouchat...

Prosil jsem o zdraví, abych mohl konat velké věci.

Dostal jsem nemoc abych mohl dělat něco lepšího...

Prosil jsem o bohatství, abych mohl být šťastný.

Dostal jsem nemoc abych mohl být moudrý...

Prosil jsem o moc, aby mě lidé mohli chválit.

Dostal jsem slabost abych mohl cítit, že potřebuji Boha...

Prosil jsem o všechno, co by mi dávalo radost ze života.

Dostal jsem život abych mohl mít radost ze všeho...

Nedostal jsem nic z toho, oč jsem prosil - ale všechno, v co jsem doufal.

Téměř navzdory mně samému byly mé modlitby vyslyšeny.

Jsem člověk, kterému se dostalo nejvíc požehnání ze všech lidí.

Citáty

64cm; font-weight: normal;">Lidé rychle zapomenou na naše nadání a schopnosti, ale nikdy nezapomenou na náš charakter.

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme to vlastní

Vybral jsem si, není již mým cílem hledat, co by se mi líbilo, nýbrž líbit se tomu, koho jsem si vybral.

Udělejte, co můžete, s tím co máte, tam kde jste.

Komu nestačí málo, tomu nestačí nic.

Boží možností začínají tam, kde naše končí.

Čím méně na sebe spoléháme, tím více na nás spoléhá Bůh.

Čím upřímnější modlitba, tím jasnější odpověď.

Nejlépe sloužíme Bohu tím, že sloužíme druhým.

Vždy si najdeme čas na to, čemu přikládáme největší hodnotu.

Dobrých slov není nikdy dost.

Boží slovo nás odvrátí od hříchu, hřích nás odvrátí od Božího Slova.

Dnes žiji ze včerejška, zítra budu žít z dneška.

Chceš přítele? Buď přítelem.

Uctívání Boha začíná v duši člověka.

V Boží škole propadá jen ten, kdo uteče.

Všechno velké mělo svůj malý začátek.

Rozhodnutí je proces, který začíná zastavením.

Modlitba je dýcháním duše.

Kdo nepluje proti proudu, nedopluje k prameni.

Odevzdej trápení Bohu dřív, než tě samo utrápí.

Zvyk je druhá přirozenost-

Myslet křesťansky neznamená podepírat si hlavu, nýbrž podepírat své bližní.

Nepřemýšlíme nad těmi nejprostějšími věcmi - proto nechápeme ty největší zázraky.

Boha sice nevidíme, ale mělo by nám stačit, že s ním vidíme lépe.

Bůh s námi nepřetržitě mluví, když mu nepřetržitě nasloucháme.

Ježíš nás poslal do celého světa - a my jsme se uzavřeli do svého mikrosvěta.

Bůh nám nedává proto, abychom měli víc, nýbrž proto, abychom mohli více dávat.

Kdo nemá nenávist k hříchu, nemá lásku k Bohu.

Jak vést lidi k Bohu? Prostě tak, že za nimi sami půjdeme.

Koho nepřitahuje Bůh samotný, ten nikdy nikoho nepřitáhne k Bohu.

Bůh ti má stále co říci – záleží na tobě, jak často mu poskytuješ příležitost

Těsno není tam, kde je málo místa, nýbrž tam, kde není místo pro lásku.

Strach není nedostatek odvahy, nýbrž nedostatek lásky – té Boží lásky, která se nebojí nepřátel, protože je miluje.

Nestyďme se před lidmi, ti naše hříchy jen rozmažou. Styďme se před Bohem, ten má moc je smazat.

Ďábel svádí, Bůh vede. Kdo koketuje, je sváděn, kdo miluje, je veden.

Nakolik se Bohu otevřeme, natolik v něm budeme ukryti.

Neotvírej Bibli naslepo – otvírej ji s důvěrou, že ti Bůh otevře oči.

Modlitby nemají křesťanský život zdobit, modlitby ho mají stavět.

Uč se Božímu Slovu zpaměti, abys nemusel spoléhat na svou paměť, ale na Boha....

Nemůžeme milovat toho, koho se bojíme, ani toho, kdo se bojí nás.

Známkou velké lásky je podrobit se vůli toho, koho milujeme.

Hledání Boha nám zabere celý život, ale tím je také zajištěn jeho smysl.

Bůh nás drží tak dokonale, že i kdybychom spadli tak zase do jeho náruče.

Jen když daruješ sám sebe miluješ doopravdy....

Přijmi se takový jaký jsi, neboť nemůžeš sám sebe změnit. Chceš-li se opravdu změnit, přijmi Boha takového, jaký je.

Přítele opravdu milujeme, když ho nemilujeme pro sebe, ale pro Boha. Milujeme-li ho pro sebe, jednáme jako hlupáci. Ten, kdo jen pozemsky miluje druhého smrtelníka, zahrabává se do země.

Dvě osamělé bytosti se vzájemně ochraňují, dotýkají a touží po sobě. V tom najdeme jedinou skutečnou hodnotu jména láska.

Myslet je krásné, modlit se je lepší, milovat je všechno!

Milovat člověka znamená vidět ho tak, jak byl stvořen Bohem.

Když milujeme přibližujeme se Bohu . prameni a krbu každé lásky.

Žít není, jíst pít a spát, žít je milovat, jednat, vyzařovat.

Součet našeho života jsou hodiny, po které jsme milovali.

Znát lidi, znát i všechny jejich slabosti a přes to je milovat: to je pravá křesťanská láska.

Hlavním pokrmem lásky je bolest.

Život vám byl dán Bohem, abyste ho používali ve prospěch lidstva, abyste svými schopnostmi rozvíjeli schopnosti vašich bratří.

Čti svou Bibli, jako dopisy a nezapomeň odepisovat.

Kdo nečte Bibli, neví, co aktuálního by měl hledat v novinách, Kdo nečte noviny, neví, co aktuálního by měl hledat v Bibli.

Budeme-li se řídit lidmi, zabloudíme. Povede-li nás Bůh, nalezneme ty, kdo bloudí.

Když pro tebe Pán nemá práci, může to znamenat, že chce pracovat na tobě.

Bůh nám nedává porto, abychom měli více, ale abychom mohli více dávat.

Chceš-li být s Bohem na věčnosti, buď s ním dnes na zemi.

Udělej si čas na to nejpotřebnější - na Pána a On ti dá čas na všechno potřebné.

V novinách se dočteme, co se děje. V Bibli se dočteme, jaký to má smysl.

Ráno stávej a pros Boha, abys večer než půjdeš spát, měl za co děkovat.

Žijte láskou, hledejte lásku . ta vám vždycky napoví, co máte dělat.

Jen ten, kdo trpí nepozorovaně buduje a tvoří.

Opravdovou lásku je snadné rozpoznat – nic nežádá.

Boha hledáme rozumem, ale nalézáme ho jen srdcem.

Člověk má tendenci všímat si na druhých jen toho, co sám nemá.

Nejde o to, abychom se na Boha dívali jednotně. Ale o to, aby Bůh viděl naši jednotu.

Když tě Bůh volá do služby, nedívá se na to, kým jsi, ale na to, kým můžeš být.

Změn úhel pohledu a změní se tvůj svět.

U řešení problému se dívej nejdříve na to, co můžeš udělat ty, ne co by mohli udělat druzí.

Věřit znamená přiznat, že jsme milováni.

Velká služba není ta, která vypadá velká, ale ve které je více srdce.

Nezáleží na tom, jak jsi slabý, ale na tom, jak používáš Boží sílu.

Nesetkáváme-li se s Bohem hned z rána, strávíme celý den hledáním.

Rozpomeň se, kdy jsi Ježíše opustil - a on se pro tebe vrátí.

Bůh nemluví k těm, kteří mají plno svých vlastních řečí.

Pokud neuděláš první krok nikdy nepoběžíš. Je na tobě abys vykročil ..., běžel... a zvítězil!

Když si myslíš, že prožíváš něco zvláštního něco velmi nepříjemného něco velmi těžkého o čem si myslíš že nikdy nikdo nezažil a nezažije tak si buď jist že možná přesně totéž prožívají a budou prožívat lidé, které potkáváš kolem sebe každý den.
 
S Kristem všechno co tě nezabije to tě posílí, bez Krista co tě nezabije to tě zraní.
 
Je jedno jestli člověk přijede do pekla v nablýskaném mercedesu nebo ve staré škodovce.
 
Ježíše nedrželi na kříži hřeby, ale jeho láska k nám.
 
V pekle nebudou trápit lidi plameny, ale promeškaná šance poznat Krista.
 
Je jedno jestli pod vlivem Ducha Svatého padáš do předu nebo dozadu, důležité je jestli si s toho vezmeš to co ti Bůh chce říct.
 
Je jedno jak vypadáš, důležité je co je uvnitř.
 
Je jedno jakou práci děláš, důležité je to dělat zodpovědně pro Krista.
 
Je jedno co si o tvé práci myslí tvůj šéf, důležité je co si o ni myslí tvůj nebeský šéf.
 
Když víš a věříš a cítíš že tě Bůh miluje, tak se cítíš jakoby ostatní byla jenom hračka.
 
Neexistuje žádný trapný čin, když motivem byla láska k Bohu a bližnímu.
 
Každý zná tu správnou cestu, ale málokdo po ní jde.
 
Letadlo ve vzduchu nedrží vztlaková síla, ale drží jej Bůh protože jsou v něm lidské životy.
 
Když někdo bije Křesťana je to jakoby bil Boha.
 
Neříkej vždy první myšlenku, která tě napadne ale řekni to co chce v danou chvíli Bůh.
 
Žádná otázka není hloupá, pokud je jejím cílem dosáhnout poznání.
 
Zamilovanost ti rozbuší srdce, ale láska ti pohne ruce.
 
Je jediný rozdíl mezi svobodným člověkem a člověkem odsouzeným k smrti a to ten že odsouzený zná přesně datum své smrti.
 
Jestliže nesoudíš druhé věř, že od Boha dostáváš nejvyšší uznání a dojdeš dobra.
 
Nikdy si nemysli, že peníze vyděláš bez použití rukou.Ale mozek můžeš také občas použít.;)
 
Někdy můžeš slyšet jednu větu stokrát a po sto jedné tě osloví.
 


Kdo hledá ten najde.

 

CHURCHILLŮV
KOMENTÁŘ O ČLOVĚKU:

Člověk občas narazí na pravdu,
ale většinou se otřepe a jde zase dál.

*

PRAVIDLO R. K. DICKA:

Realita je to, co nemizí,
když na to přestaneme věřit.

*

EINSTEIN O PROBLÉMECH:

Problém nevyřešíme,
budeme-li myslet stejně, jako když
jsme si ho způsobili.


 


 


 


 

MODLITBA OPTIMISTY


 

Děkuji za nepořádek, který musím uklidit po návštěvě,

protože to znamená, že mám přátele.

Děkuji za daně, které musím platit, protože znamenají, že mám práci.

Děkuji za trávník, který musím pokosit, za okna, která je potřeba umývat,

za rýny, které volají po vyčištění a údržbě, protože to znamená, že mám dům.

Děkuji za oblečení, které mám trošku těsné,

protože to znamená, že mám co jíst.

Děkuji za stín, který mne stále provází při práci,

protože to znamená, že máme slunce.

Děkuji za neustálé stížnosti na vládu a na politiku,

protože to znamená, že máme svobodu slova.

Děkuji za velký účet za topení,

protože to znamená, že je nám teplo.

Děkuji za paní, která sedí za mnou v kostele

a dráždí mne svým děsným zpěvem, protože to znamená, že slyším.

Děkuji za stohy prádla k vyprání a k vyžehlení,

protože to znamená, že moji milí jsou mi blízko.

Děkuji za budík, který se ozývá ráno co ráno, protože to znamená že žiji.

Děkuji za únavu a za bolavé svaly na sklonku dne,

protože to znamená, že jsem mohl sloužit druhým.


 


 

Každý život je kniha.
Ne na čtení, ale k napsání příběhu.
Příběh každého života začíná Autor, ale každý život si dopíše sám svůj vlastní závěr.

Jak nebezpečná svoboda.
Oč bezpečnější by bylo každému Adamovi jeho příběh i dokončit.
Předepsat každou volbu.

Bylo by to bývalo jednodušší.
Bylo by to jistější.
Ale nebyla by to láska.
Láska je láskou jedině, když dává vybrat.

A tak se Autor rozhodl svěřit kaž-dému dítěti pero.

"Pište opatrně," šeptá...

MAX LUCADO

DNES RÁNO JSEM POHŘBÍVAL KOČKU

Našel jsem ji včera ztuhlou za vraty zahrady.
Když jsme vykonával to smutné pohřebnické řemeslo, vzpomněl jsem si na slova klasika: "I ten nejošklivější živý tvor je andělsky nádherný proti nejkrásnější mrtvole."
A napadla mě ještě jedna věc: "I ten nejmenší skutek lásky znamená víc než velká slova."
Snad proto má smysl ještě dnes někoho blízkého potěšit květinou, uhasit žízeň kohosi neznámého a nebo najít slovo povzbuzení pro klesajícího přítele.
Pokud se ti to podaří, pak ses zase o krůček přiblížil k někomu druhému.
A budeš-li trošku vnímavý, zjistíš, že se Bůh o krůček přiblížil k tobě


 

"Dej, co máš. Pro někoho to může znamenat víc, než bys myslel."

Henry W. Longfellow

Každá radost, za kterou děkuješ, přibližuje tě Bohu.

Každá bolest, za kterou dokážeš děkovat, to dělá dvakrát rychleji.

Podobnost Kristu

Kristu se nepodobáme prostě jen tím, že trpíme.

Kristu se podobáme tím JAK trpíme, jak utrpení přijímáme

Utrpení nám nic neprospěje, přijímáme-li ho sebelítostivě, a s postojem teď si něco od Boha "vydělám", zato ti co mi ubližují, těm se to vrátí!

V utrpení se podobáme Kristu jen tehdy, přijímáme-li ho jako On - pokorně ho odevzdáváme Otci, s vědomím, že se nám neděje nic, co bychom si nezasloužili, a s upřímně se modlíme za ty, kteří nám ho způsobují.

PRAVIDLO
OTCE FITZGERALDA:

Chovejte se tak, jakoby se na vás
někdo ustavičně díval.

*

MURPHYHO ZPOCHYBNĚNÍ
SOUVISLOSTI ČASU A DĚJE:

Nikdy nelze říci,
jak brzy může být příliš pozdě.

*

CHRISOVA POZNÁMKA:

Vždy je třeba obětovat
něco, co chceme,
kvůli něčemu, co chceme více.

"Zpravidla nás přesvědčují víc ty důvody, které sami objevíme, než ty, na které přišli jiní."

Blaise Pascal, Myšlenky

Ničím se neznepokojuj,
ničím se nermuť,
všechno pomíjí,
Bůh se ale nemění.
Máš-li v srdci Boha,
nic ti nechybí,
jeho láska stačí.
(Terezie z Avily)

"Nada te turbe,
nada te espante:
quien a Dios tiene
nada le falta.
Nada te turbe,
nada te espante:
sólo Dios basta."

Nestačí říci: "Miluji.”
Musíme tuto lásku
vložit do konkrétních skutků.
Musíme milovat,
až to bolí!
(Matka Tereza)

I ten nejsilnější není nikdy dost silný, aby se stal skutečným pánem, pokud svou sílu nepřetvoří v právo a poslušnost v úctu .

Jean-Jacques Rousseau


 

Začni tím, co je nutné, pak se dej do toho, co je možné a najednou už děláš něco nemožného.

Svatý František z Assisi


 

Co doopravdy musím je pouze to,
co je nutné k dosažení toho,
co chci
nebo k zamezení tomu,
co nechci.

Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal.

Karel Čapek

Kdo mluví pravdu, nemusí si nic pamatovat.

Mark Twain


 

 • Dají-li vám nalinkovaný papír, pište napříč! (R. J. Jimenez)

 • Všechny organické bytosti, které kdy žily na této zemi, jsou pravděpodobně potomky nějaké prvotní formy, do které byl poprvé vdechnut život. (Charles Darwin)

 • Věci, které kdysi byly ve vzájemném kontaktu, na sebe na dálku působí i poté, co byl tento fyzický kontakt přerušen. (James Frazer)

 • Věřím nyní, že události jsou řízeny přísnějším a závažnějším zákonem, něž který uznáváme, když mluvíme o tom, že jedna událost je příčinou druhé. (Albert Einstein)

 • Jakmile vyloučíte nemožné, to, co zbývá, musí být pravda, jakkoliv je nepravděpodobná. (Arthur Doyle - Sherlock Holmes)

 • Uchvátili jste do svých prstů doušek unikající vody; nezdá se, že by si toho oceán všiml. (Georges Duhamel)

 • Fantazie je důležitější než vědomí. (Albert Einstein)

 • Fantazie je to, čím se člověk liší od živočichů. (Jakub Arbes)

 • Je to představivost, co dává vesmíru tvar. (Barry Lopez)

 • Člověku bez fantazie chybí křídla. (Muhammad Ali)

 • Budoucnost patří těm, kdo věří v krásu svých snů. (Eleanor Roosevelt)

 • Hromada kamení přestane být hromadou kamení v okamžiku, kdy někoho napadne, že se z ní jednou stane katedrála. (Antoine de Saint-Exupéry)

 • Země nepotřebuje nové kontinenty, ale nové lidi. (Jules Verne)

 • Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé skutky. (Arthur Schopenhauer)

 • Historie světa je souhrn událostí, kterým se bylo možno vyhnout. (Betrand Rusell)

 • Člověk si tvoří vlastní budoucnost a dědí minulost. (Anton Pavlovič Čechov)

 • Prorok je ten, kdo vidí daleko dopředu, ale zároveň vidí všechno kolem sebe, protože budoucnost začíná dnes. (Konstatin Eduardovič Ciolkovskij)

 • Loď v přístavu je sice v bezpečí, ale k tomu přece nebyla postavena. (William Blake)

 • Nemáš-li sil, abys hořel a šířil světlo, aspoň nezacloňuj! - (Lev Nikolajevič Tolstoj)

 • Kdo jde pořád rovně, daleko nedojde. (Antoine de Saint-Exupéry) 

 • Každý je velitelem chrámu jménem tělo. (Thoreau)

 • Forma? Forma je opravdu forma: člověk může odlít zlatou mísu a může pak do ní dát vychladnout sulc.Ve formě to není. (Suskin)

 • Morálka je gramatikou náboženství; je lehčí zachovat se spravedlivě než pěkně. (Borne) (duch zákonů :-))

 • Jednou za čas se na sebe podívejte a uvědomte si, čeho si na sobě vážíte. Úcta k sobě je to nejdůležitější. (Staci Keanan)

 • Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ale lásku bych neměl, nic nejsem. (Sv. Pavel)

 • Láska je touha po kráse. (Torquato Tasso)

 • Věci zadarmo jsou věci, které stojí nejvíc. Jak? Je třeba vynaložit velké úsilí, než pochopíme, že jsou zadarmo. (Caesare Pavese)

 • Ti, kteří kráčejí s velikou vírou k všelidské lásce, nalézají cestu zatarasenou těmi, kteří odmítají vzdát se sobectví. (Bohuslav Martinů)

 • Nic tak neodhaluje charakter lidí, jako to, čemu se vysmívají. (Johann Wolfgang Goethe)

 • Nejvíce dáš tomu, komu dáš naději. (Otto František Babler, Samotišky ;-)

 • Člověk je tím, čím se živí. (Ludwig Feuerbach)

 • Dobře vykonáno je vždy lepší než dobře řečeno. (Benjamin Franklin)

 • Dobrý je ten, kdo za to nic nechce. (Johanides)

 • Cenu má pouze život, který žijeme pro druhé. (Albert Einstein)

 • Ta největší síla je ve svých projevech tou nejskromnější. (Fridrich Hölderlin)

 • Ideál je v tobě samém. Překážky k jeho dosažení jsou také v tobě. (Thomas Carlyle)

 • Andělé umějí létat, protože je nic netíží. (Chesterton)

 • Názory lidí jsou části jejich štěstí. (William Shakespeare)

 • V  tuto chvíli se cítíš tak, jak právě myslíš. (David D. Burns)

 • Dobro přichází na svět jen z dobra. (Waggerl)

 • Zpívám a mám srdce plné štěstí, zpívám a volná jsem. (Mahalia Jackson)


 

Nejhlubší důvěra, jakou může člověk pojmout k člověku, je důvěra v jeho radu.

Bacon

Náboženství je život pod zorným úhlem věčnosti.

Masaryk

[Jacobi Friedrich Heinrich]
Poznaný Bůh by přestal být Bohem.

Na počátku bylo slovo, ale člověk ho pak zamluvil.

Věřit v Boha znamená vidět v hořčičném semínku tří metrový keř.

O Bohu lidé toho tolik namluví, ale když promluví On, nikdo nemá, co by řekl.

Rybáři lidí chápou, že každý v něčem plave.

Vykládat Bibli lépe znamená milovat více.

Když Ježíš přichází k lidem, lidé konečně přicházejí k sobě.

Smyslem křesťanského života není recitovat Ježíšovy verše, ale složit mu vlastní báseň.

Uzdravováni nebyli ti, kdo šli za Ježíšem v zástupu, ale ti, kdo před ním padli na kolena.

Byli jsme vyhnáni z ráje, ale už se nám nestýská.

Dělit věci na hmotné a duchovní je právě to, co duchovní člověk nedělá.

I když si na dně, Boží ruka je stále pod tebou

Boha přece poznáváš tak, že cítíš Jeho lásku, když o tom chceš s někým mluvit- Miluj ho.

Muž a žena jsou jako dva hudební nástroje - Bez dirigenta mohou hrát jen sólo

Jsme spaseni od hříchu nikoli od práce.

Pokud zvolíme jako nástroj k hledání pravdy něco jiného než pokoru, nalé

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář