Zájmena: tabulka a doplnění

25. srpen 2011 | 18.16 |

Zájmena

Osobní podmětná

Osobní předmětná

Přivlastňovací nesamostatná

Přivlastňovací samostatná

I - já

me – mě, mně, mnou ...

my – můj, moje, mým ...

mine - moje

you - ty

you – tě, tobě, tebou ...

your – tvůj, tvoje, tvým ...

yours - tvoje

he - on

him – ním, něho, jeho, ho ...

his – jeho ...

his - jeho

she - ona

her – ní, ji ...

her – její, jejího, jejím ...

hers - její

it - ono

it – tím, toho, tomu ...

its – toho ...

its - toho

we - my

us – námi, nás, nám, je ...

our – náš, naši, našich ...

ours - naše

you - vy

you – vás, vámi, vám ...

your – vaše, vaši, vašimi ...

yours - vaše

they - oni

them – nimi, je, nim ...

their – jejich, jejími ...

theirs - jejich

He is a teacher.

He loves me.

My dog is black.

The black dog is mine.

 1. My / Me / Mine mother is a doctor.

 1. I usually go to school with my / me / mine friend.

 1. She never goes to work with his / him.

 1. Do you love his / her / hers?

 1. This is their / them / theirs house.

 1. This house is their / them / theirs.

 1. He often meets his / him cousin Elis.

 1. Peter always meets her / hers after school.

 1. Our / us / ours aunt teaches our / us / ours English.

 1. I sometimes send his / him a letter.

 1. The letter is for your / you / yours. It is your / you / yours.

 1. 'Is this your / you / yours car?' 'Yes, it is my / me / mine.'

 1. My / Me / Mine parents often buy my / me / mine socks.

 1. I want to go out with their / them / theirs.

 1. Talk to her / hers.

 1. His / Him sister is in love with my / me / mine brother.

 1. Sarah hates my / me / mine.

 1. That computer is our / us / ours.

 1. Our / Us / Oursbooks are really old.

 1. Their / Them / Theirs parents are very friendly.

 1. I see their / them / theirs quite often.

 1. Listen to my / me / mine carefully.

 1. I don't want to leave my / me / mine parents.

 1. Look at my / me / mine for a while.

 1. Give my / me / mine your / you / yours hand.

 1. I will never leave your / you / yours.

 1. The keys are her / hers.

 1. He always helps our / us / ours when we need his / him help.

 1. Wait for their / them / theirs.

 1. I brush my / me / mine teeth twice a day.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře