tabulka: much / many / some / any / little / few..

24. srpen 2011 | 16.43 |

Počítatelná podstatná jména

friends, animals, computers, eggs, books, potatoes, keys...

Nepočítatelná podstatná jména

milk, water, money, time, snow, love...

Jednotné číslo

Množné číslo

a/an – nějaký, jeden

some - nějaký

many – mnoho (form)

a lot of / lots of – mnoho

a few – pár trochu (pozitivní)

few – málo (negativní)

too many – příliš

so many – tolik

planty of – spousta (neform.)

a large number of – velký počet (form.)

KLADNÁ VĚTA

somenějaký

a lot of / lots of – mnoho

a little – trochu (pozitivní)

little – málo (negativní)

too much – příliš

so much – tolik

planty of – spousta (neform.)

a great deal of – mnoho (form.)

a large amount of – velké množství (form.)

a/an – nějaký, jeden

some– nějaký (návrh, nabídka)

any – nějaký

many – mnoho, hodně

OTÁZKA

somenějaký (návrh, nabídka)

any – nějaký

much – mnoho, hodně

a/an – nějaký, jeden

any – žádný

many – mnoho

ZÁPOR

any – žádný

much – mnoho, hodně

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: tabulka: much / many / some / any / little / few.. :) 07. 03. 2012 - 18:03