Úkol křesťanů (1. Tim 2,1-15)

23. srpen 2011 | 08.41 |

1. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi,

2. za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.

3. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,

4. aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.

5. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,

6. který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.

7. Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví – mluvím pravdu a nelžu – učitelem pohanů ve víře a v pravdě.

8. Chci tedy, aby se muži všude ve shromáždění modlili, pozvedajíce ruce v čistotě, bez hněvu a hádek.

9. Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty,

10. nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život.

11. Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností.

12. Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést.

13. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva.

14. A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení.

15. Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář