1Kr 2,3

14. září 2009 | 05.50 |
› 

Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh. Choď po jeho cestách a dodržuj jeho nařízení a přikázání, jeho práva a svědectví.  (1Kr 2,3)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře