Lukáš 18,27

31. leden 2012 | 07.19 | rubrika: Ranní verše

Co je u lidí nemožné, je možné u Boha. (Lukáš 18,27)

žádné komentáře | přidat komentář

Jeremiáš 6,16

30. leden 2012 | 08.16 | rubrika: Ranní verše

Toto praví Hospodin: Zastavte se na cestách a rozhlížejte se! Ptejte se na dávné stezky: Kde je ta dobrá cesta? Jděte po ní a najděte místo odpočinutí pro své duše. (Jeremiáš 6,16)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 100,1-2

29. leden 2012 | 07.22 | rubrika: Ranní verše

Jásej Hospodinu, celá zem, služte Hospodinu vesele, přistupte před něj se zpěvem! (Žalm 100,1-2)

žádné komentáře | přidat komentář

Mark Twain - The Mysterious Stranger

28. leden 2012 | 15.51 | rubrika: English University

Mark Twain - The Mysterious Stranger


I was thinking to myself that I should like to see what the inside of the jail was like; Satan overheard the thought, and the next moment we were in the jail. We were in the torture-chamber, Satan said. The rack was there, and the other instruments,

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 42x

Filipským 2.3

28. leden 2012 | 08.07 | rubrika: Ranní verše

Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe. (Filipským 2.3)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 15,33

27. leden 2012 | 08.03 | rubrika: Ranní verše

Školou moudrosti je úcta k Hospodinu;
slávu předchází pokora. 
(Přísloví 15,33)

žádné komentáře | přidat komentář

2. Tes 1,6

25. leden 2012 | 08.19 | rubrika: Ranní verše

Bůh je spravedlivý: těm, kdo vás trápí, bude odplaceno trápením. (2. Tes 1,6)

žádné komentáře | přidat komentář

(Žalm 115,15

23. leden 2012 | 21.11 | rubrika: Ranní verše

Od Hospodina buďte požehnaní –
nebe i zemi on sám učinil!
(Žalm 115,15)

žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 13,11

23. leden 2012 | 08.11 | rubrika: Ranní verše

Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. (Římanům 13,11)

žádné komentáře | přidat komentář

1.Kor 15:58

22. leden 2012 | 07.22 | rubrika: Ranní verše

 ...moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná.  (1.Kor 15:58)

žádné komentáře | přidat komentář

Lv 20,26

21. leden 2012 | 08.47 | rubrika: Ranní verše

Budete svatí pro mě, neboť já, Hospodin, jsem svatý a oddělil jsem vás z národů, abyste patřili mně... Lv 20,26

žádné komentáře | přidat komentář

1.Kor 14:20

20. leden 2012 | 08.40 | rubrika: Ranní verše

Bratři, přestaňte myslet jako malé děti. Pokud jde o zlo, buďte jako nemluvňata, myšlením však buďte dospělí.  (1.Kor 14:20)

žádné komentáře | přidat komentář

Jakub 3,17

19. leden 2012 | 09.15 | rubrika: Ranní verše

Moudrost shůry je především čistá, potom pokojná, mírná, poddajná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nepochybující, bez přetvářky. (Jakub 3,17)

žádné komentáře | přidat komentář

Jakub 2,17 SNC

18. leden 2012 | 00.34 | rubrika: Ranní verše

Víra, která se neprojevuje činy, je sama o sobě mrtvá a bezcenná. (Jakub 2,17 SNC)

žádné komentáře | přidat komentář

Filipským 4:11

17. leden 2012 | 08.00 | rubrika: Ranní verše

Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. (Filipským  4:11)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 40,6

16. leden 2012 | 01.21 | rubrika: Ranní verše

Kolik jen, Hospodine Bože můj, kolik jen činíš zázraků! V úmyslech, které o nás máš, se tobě nikdo nerovná! (Žalm 40,6)

žádné komentáře | přidat komentář

Jakub 1,21

15. leden 2012 | 07.29 | rubrika: Ranní verše

Odhoďte všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které má moc spasit vaše duše. (Jakub 1,21)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 38,17

14. leden 2012 | 07.35 | rubrika: Ranní verše

V tebe, Hospodine, skládám naději - Pane Bože můj, ty jistě odpovíš! (Žalm 38,17)

žádné komentáře | přidat komentář

1.Kor 10:31b

13. leden 2012 | 08.11 | rubrika: Ranní verše

...ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě.  (1.Kor 10:31b)

žádné komentáře | přidat komentář

Píseň 1,4.

12. leden 2012 | 07.50 | rubrika: Ranní verše

Už mne král uvedl do komnat u sebe! Píseň 1,4.

žádné komentáře | přidat komentář

Židům 12,28

11. leden 2012 | 08.20 | rubrika: Ranní verše

Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. (Židům  12,28)

žádné komentáře | přidat komentář

1.Kor 10:13b

10. leden 2012 | 08.05 | rubrika: Ranní verše

Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.  (1.Kor 10:13b)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 9,11

9. leden 2012 | 08.17 | rubrika: Ranní verše

V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine. (Žalm 9,11)

žádné komentáře | přidat komentář

1Jan 1,10

8. leden 2012 | 07.19 | rubrika: Ranní verše

Řekneme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. 1Jan 1,10

žádné komentáře | přidat komentář

1.Kor 4:7

7. leden 2012 | 09.09 | rubrika: Ranní verše

Kdo tě udělal tak důležitým? Máš snad něco, co jsi nedostal? A když jsi všechno dostal, jak to, že se chlubíš, jako bys to nedostal?  (1.Kor 4:7)

žádné komentáře | přidat komentář

Gal 6,4 ČEP

6. leden 2012 | 08.01 | rubrika: Ranní verše

Každý ať zkoumá své vlastní jednání; pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Gal 6,4 ČEP

žádné komentáře | přidat komentář

Gal 6,2

5. leden 2012 | 08.20 | rubrika: Ranní verše

Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Gal 6,2

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 33, 13-14

4. leden 2012 | 08.28 | rubrika: Ranní verše

Hospodin z nebe dívá se, na všechny lidské syny pohlíží, z místa, kde trůní, zkoumá pohledem všechny, kdo bydlí na zemi. (Žalm 33, 13-14)

žádné komentáře | přidat komentář

Pláč Jeremiášův 3,25

3. leden 2012 | 07.56 | rubrika: Ranní verše

Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. (Pláč Jeremiášův 3,25)

žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 8,12

2. leden 2012 | 08.01 | rubrika: Ranní verše

A tak, bratři, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. (Římanům 8,12)

žádné komentáře | přidat komentář

Kaz 1,10. Šťastný Nový rok!

1. leden 2012 | 07.36 | rubrika: Ranní verše

Je nějaká věc, o níž někdo řekne: Podívej, tohle je něco nového? Už to dávno bylo, v dobách, které byly před námi. Kaz 1,10. Šťastný Nový rok!

Související články

žádné komentáře | přidat komentář