ιδου η δουλη κυριου - ...Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha. Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává vzklíčit tomu, co bylo zaseto,tak Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi pronárody. (Iz 61,10-11)

1. List Janův

8. duben 2014 | 20.07 | rubrika: Biblické studium

Studium 1. Listu Janova

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 108x

chvály

7. únor 2013 | 12.47 | rubrika: Odkazy
žádné komentáře | přidat komentář

slovíčka - espanol

18. leden 2013 | 10.12 | rubrika: Espanol english

chantajear a - vydírat
dices chorradas - kecáš.
como la copa de un pino - výborný
se rebota cuando le llevan la contraria. - Hněvá se, když mu odporují.
bajar la guardia - ztratit ostražitost
empollar para un examen - biflovat (se) na zkoušku
chivato - donašeč
no sé nada de nada. - Nevím vůbec nic.
empollón - šprt
canapé - obložený chlebíček
es

komentáře (3) | přidat komentář | přečteno: 111x

Hospodinovi ctitelé

1. leden 2013 | 10.13 | rubrika: Z Bible

Tehdy spolu rozmlouvali ctitelé Hospodina a Hospodin naslouchal a slyšel je. Byla před ním sepsána pamětní kniha o těch, kdo ctili Hospodina a jeho jméno měli na mysli. Ti budou v den, který připravuji, mým zvláštním pokladem, praví Hospodin zástupů, a já k nim budu laskavý, jako je laskavý otec k synovi, který mu slouží. Tehdy znovu uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným; mezi tím, kdo slouží Bohu, a tím, kdo mu neslouží. (Malachiáš 3,16-18)

žádné komentáře | přidat komentář

pár španělských slovíček a frází

3. červenec 2012 | 13.25 | rubrika: vocablos,vocabulary
  • radica en - spočívá v
  • libro de cabecera - oblíbená kniha
  • ponderar - zvlážit, uvážit
  • tiene como norte (hacer) - má za cíl   
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 178x

Ex 20,12

13. květen 2012 | 07.12 | rubrika: Ranní verše

Cti svého otce a svou matku, aby se prodloužily tvé dny na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Ex 20,12

1Sam 1,15

12. květen 2012 | 08.19 | rubrika: Ranní verše

Chana odpověděla: Ne, můj pane. Jsem žena obtížená na duchu. Nepila jsem víno ani pivo, ale vylévala jsem svou duši před Hospodinem. 1Sam 1,15

žádné komentáře | přidat komentář

Mt 7,1n

6. květen 2012 | 06.34 | rubrika: Ranní verše

Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. Mt 7,1n

žádné komentáře | přidat komentář

Zl11,5a7.

4. květen 2012 | 05.13 | rubrika: Ranní verše

Hospodin zkoumá spravedlivého i ničemu. Jeho duše nenávidí lidi milující násilí, On miluje spravedlivé činy. Upřímný spatří Jeho tvář. Zl11,5a7.

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 11,9.

27. duben 2012 | 08.41 | rubrika: Ranní verše

Nikdo nikomu neublíží ani neuškodí na celé mé svaté hoře, protože země bude naplněna poznáním Hospodina, tak jako vody pokrývají moře. Iz 11,9.

žádné komentáře | přidat komentář